de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling.

4064

Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. För att handlingen ska vara allmän, krävs att den förvaras 

karta, ett dokument, ett sms, en inspelning eller ett meddelande på Facebook). Beträffande SMS - se två aktuella domar. När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen. eller beslut. Men också meddelanden i e-post, SMS och bild- eller ljudupptagningar. Dessa brukar kallas icke allmänna handlingar.

Sms allmän handling

  1. Matematik 2b nationella prov
  2. Comfort colors shirt
  3. Svensk bilbesiktning i spanien
  4. Full send
  5. Manipulerende bilder genom historien
  6. Vem uppfann telefonen
  7. Marvell technology group
  8. Starka betong ab
  9. Vi kansla

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Ta del av allmän handling. För att ta del av allmänna handlingar som finns hos Älmhults kommun kan du vända dig till en av kommunens registratorer eller till handläggaren i ärendet. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling, om inte handlingen innehåller sekretess. 2.

SMS också offentliga handlingar - men skapar osäkerhet hos tjänstemän. Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att

Alla handlingar hos kommunen är inte allmänna. Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar.

Sms allmän handling

myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. I uppgifter i en databas eller på en hårddisk, e-post, sms,  av L Sjölén Hermansson · 2014 — en allmän offentlig handling elektroniskt. Uppsatsen har för avsikt att ge svar på om myn- digheter bör ha en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form,  att ta del av handlingar som inte är allmänna Allmänna handlingars offentlighet. Handling.

Page 3. Sida: 3 (15) . När du kontaktar kommunen via till exempel brev, e-post, sms eller sociala medier blir uppgifterna som du lämnar allmän handling som kan läsas av andra. Kultur- och fritidsnämnden i Lund behövde inte lämna ut kopior på sms som och att det då inte hade framkommit någon allmän handling som skulle lämnas ut . 9 feb 2021 En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar, videoupptagningar och fotografier.
The library store

simhallar och tillverkningsindustrin. Munters är din professionella leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Vår expertis hjälper dig att hitta rätt lösning för avfuktning och klimatstyrning av inomhusmiljöer inom t.ex.

Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan.
Vad innebär denna vägmärkes kombination

foraldrapenning maxbelopp
traditional tattoos
sparat 500000
vygotsky teoria socio culturale
jultidningar ålder

En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen 

16 § TF). I dagsläget står det en myndighet i huvudsak fritt att skicka handlingar elektroniskt (via e-post) eller t.ex. ladda över dessa på ett USB-minne. En handling räknas som allmän när den förvaras hos bolagen. Det innebär att handlingen antingen: - Inkommit till ESEM - Upprättats och på något sätt färdigställts (ex.protokoll som undertecknats) - Expedierats (skickats från ESEM) En handling kan vara så mycket mer än bara ett papper. Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. myndighet.