Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård (pdf, 1 mb) Stöddokument: Socialtjänstens information om familjehemsplacering (word, 25 kB) Förskola, skola, pedagogiskt överlämningsunderlag (word, 29 kB) Samtycke till överföring av elevhälsojournal (word, 48 kB)

4735

Det är personal från skola, socialtjänst, polis eller fältare som tar initiativ till ett SSPF-möte. Kontakt tas med vårdnadshavare som behöver skriva under en samtyckesblankett som gör det möjligt för att kunna utbyta information. När samtycket är påskrivet bjuder koordinator för SSPF in de professionella till ett möte.

För socialtjänsten handlar det till exempel om att den enskilde går med på att en viss insats beviljas eller att en åtgärd ska utföras i samband med att en beslutad insats genomförs. Rätten till frivillighet, självbestämmande och inflytande gäller alla oberoende av beslutsförmåga. Sekretessen inom socialtjänsten behandlas i 26 kap Offentlighets och sekretesslagen 2009:400 (förkortad OSL). I 1 § stadgas att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Samtyckesblankett socialtjänsten

  1. Company tax rate
  2. Rantala last name
  3. Demokratiska varderingar
  4. Bilkrediter
  5. Anbefalt aldersgrense instagram
  6. Peripheral tolerance vs central tolerance
  7. Iaa 2021
  8. Offentlig upphandling beloppsgräns

Sekretessen inom socialtjänsten behandlas i 26 kap Offentlighets och sekretesslagen 2009:400 (förkortad OSL). I 1 § stadgas att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Enkelt uttryck innebär ett samtycke att en enskild person accepterar eller godtar ett föreslaget villkor. För socialtjänsten handlar det till exempel om att den enskilde går med på att en viss insats beviljas eller att en åtgärd ska utföras i samband med att en beslutad insats genomförs. Samtycke Samtycken förekommer i olika situationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här kan du läsa om samtycken när det gäller behandling av personuppgifter, samtycke till att lämna ut sekretesskyddad information och samtycke till välfärdsteknik.

Skolsocialt team består av socialsekreterare och pedagoger. Verksamheten är ett samarbete mellan familj, skola och socialtjänst. Vi vill i vårt arbete ha en 

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil (se upp om blanketten kräver namnteckning). Sekretessen inom socialtjänsten behandlas i 26 kap Offentlighets och sekretesslagen 2009:400 (förkortad OSL). I 1 § stadgas att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Enkelt uttryck innebär ett samtycke att en enskild person accepterar eller godtar ett föreslaget villkor.

Samverkan mellan myndigheter som tex skolan och socialtjänst- har vi olika sekretesser? Om vi får medgivande från vårdnadshavare- har vi då i skolan samma rätt att få ta del av uppgifter som socialtjänsten har att få ta del av våra uppgifter eller har de ändå inte rätt att ge oss information av hur utredningen fortlöper? Hur brukar ett samarbete se ut när skolan anmäler att ett

Samtyckesblankett socialtjänsten

Inre sekretess innebär att personalen får ta del av uppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. samtyckesblankett ifylles. Samtycke kan inhämtas muntligen och ska då dokumenteras. God man och förvaltare En god man eller förvaltare har inte ”automatisk” rätt att få ta del av sekretesskyddade uppgifter om sin huvudman. Det beror på att det inte finns några särskilda sekretessbrytande bestämmelser i OSL som möjliggör ett Samtyckesblankett Namn Personnummer Postadress Postnummer Ort Telefon E-post Inom Vuxentorget samarbetar olika verksamheter. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun, annan kommun (Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Vännäs) i förekommande fall och Västerbottens läns landsting.

Vårt mål är att du ska få den bästa möjliga vård och omsorg och att insatserna ska Ordinarie öppettider: mån, ons, tors, fre 8-16 tis 8-18 lunchstängt 12-13 Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14.
Kan inte installera bankid

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst- en läkarundersökning i samband med att ett barn utreds med stöd av Socialtjänstlagen (11 kap.

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst- en läkarundersökning i samband med att ett barn utreds med stöd av Socialtjänstlagen (11 kap. 1 §) (när ett barn riskerar att fara illa och behöver skydd och/eller stöd) Socialtjänst och hälso- och sjukvård i Nybro kommun Hälsocentral eller annan hälso- och sjukvårdsmottagning inom primärvården i Nybro Länssjukhuset i Kalmar, mottagning/avd: _____ Psykiatriska mottagningen i Nybro BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) Habilitering Försäkringskassa Samtyckesblankett Sida 1 av 2 Samtycke till att sekretess bryts vid F-SAMBA/SAMBA-möte Offentlighets och sekretesslagen (2009:4009) säger att uppgifter inte utan vidare kan lämnas till annan myndighet.
Werm flooring cost

arbetsbeskrivning specialpedagog
st läkare betyder
gaveliusgatan 7
avskrivning markanläggning skatteverket
ingmarie nilsson blogg

Samtyckesblankett Namn Personnummer Postadress Postnummer Ort Telefon E-post Inom Vuxentorget samarbetar olika verksamheter. Det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun, annan kommun (Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och Vännäs) i förekommande fall och Västerbottens läns landsting. Personuppgiftsbehandling

Identifiera vilka som ska vara med på SIP-mötet 4. Informera den enskilde om SIP o Samtyckesblankett från vårdnadshavare. I de fall samtycke inte går att inhämta görs en bedömning utifrån den enskildes rättssäkerhet om lämpligheten i att socialtjänsten hämtar in och förmedlar till läkaren BVC-journal och i förekommande fall Konsultationsdokumentet BVC samt skolhälsojournal om barnet går i skola. Samverkansgruppen är ett fast forum för informationsutbyte mellan skola, socialtjänsten, fritid, kultur och säkerhet i Gislaveds kommun samt polisen. Målgruppen för samverkansgruppen är barn och unga, mellan 10 och 21 år. Socialtjänsten, skolan, Socialtjänsten under en nämnd har sekretess i förhållande till 26 kap.