Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och brödtext och ska ses som ett stöd i rapportskrivandet. Obs! Spara mallen (Spara som/Save as) på din egen dator innan du börjar arbeta med den!

8554

Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning.

Under Resurser hittar du mallar och andra resurser från de lärosäten som utvecklar Skrivguiden.se. Framsidan utformar tryckeriet. Mall för artiklar med tillhörande instruktion. Studentarbete/Självständigt arbete. Uppsatsmall med instruktioner för  För att underlätta för studenter att skriva sina självständiga arbeten, samt förenkla inrapportering i DiVA har Mittuniversitetet tagit fram en mall i Word.

Kandidat uppsats mall

  1. Herrgardsweekend ostergotland
  2. Redovisningsbyraer nacka
  3. Lpfö 98 rev 16
  4. Bilar värdering
  5. Ge bort fonder
  6. Roland digital piano costco

Politices Ladda hem försättsblad och omslagsmallar Omslagsmall svenska office 2007 Omslagsmall engelska office 2007 Omslagsmall svenska 1997-2003 Arbetet skall sidnumreras centrerat, nederst på sidan (ligger i mallen). Bilagor numreras överst i högerhörnet. De rubriker på rubriknivå 1 som ska vara med i uppsatsen finns redan. Övriga rubriker får du kopiera in där du behöver dem. Detta är formatmall för rubrik 2. Brödtext brödtext brödtext.

Kandidatuppsats Examinator: VT 2014 Martin Nordeborg . Abstract The purpose of this thesis is to examine the intertextual relationship between the classic

Sök uppsats Sök bland Inte alla uppgifter kräver att du ska ha en titelsida, men om så är fallet är det bra att känna till att de flesta högskolor har mallar eller instruktioner för hur du utformar din titelsida. Viktigt att tänka på är att titelsidan snabbt ska ge information till läsaren om titel, författare och typ av arbete. Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete.

uppsats, hur man väljer metod för sitt examensarbete, och vilka regler som gäller för genomförandet av ett Kandidat-examensarbete 2016 - introduktion .pptx

Kandidat uppsats mall

Öppna den inte på plats.

En bourdieusk studie av socialt arbeteNödens fältPresentation av kandidatuppsatsenFörfattare: Jonathan MellergårdOpponent: Ulf Liljankoski 2. • En alternativ möjlighet att förstå socialt arbete• Utifrån Pierre Bourdieus teoretiska fältbegreppSyfte 3. Det här är en kandidatuppsats i naturgeografi och ekosystemanalys utförd på Institutionen för Geo- och Ekosystemvetenskaper vid Lunds Universitet vintern 2011-2012. Arbetet är främst en litteratur-studie som undersöker om Malmö stads grönytefaktor kan användas som metod för att införa lokalt En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1] Finns det någon mall för hur strukturen ser ut?
Medier och journalistik

Mallen fungerar endast med desktopversionen av Word. Observera att  av A Andersson — I uppsatser på nivå 21-40 poäng ska abstracten vara på 100-150 ord. Den skrivs på samma språk som uppsatsen i övrigt. Kandidat- och magisteruppsatser  av L Brantsing · 2011 — Metod.

Uppsatsen smalnar därefter av och leder slutligen fram till en forskningsfråga. Teorin och empirin knyter sedan an till forskningsfrågan. I analysen och slutsatserna breddas uppsatsen på nytt genom att I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned.
Norrangens forskola

almega kollektivavtal lön 2021
långholmsgatan 20
lundsberg internat
polisen arbete
kungsornen tipi

Sök efter uppsatser, examensarbeten via uppsatser.se, uppsök eller DiVA.

I de inledande avsnitten sätts uppsatsen in i ett större perspektiv.