21 mar 2017 Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns Databas: Jämförelsetal · Lärarlyftet: Säkra behörigheten genom Lärarlyftet.

5853

Källor: Skolverket, statistikdatabasen Jämförelsetal www.skolverket.se Universitetskanslersämbetet, www.uka.se Text och diagram: Charlotte Pålsson Lundberg, utrednings- och utvecklingsenheten, Norrköpings kommun, planeringochstatistik@norrkoping.se Publikationer i serien Fokus Statistik (FS) och Norrköpingsfakta, åren 2017-2019:

Denna skapas automatiskt av den plattform som vår webbplats är uppbyggd i. Denna cookie används dock inte av någon annan funktion på vår webbplats. Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har regeringen beslutat om en förordning som gör att vi även kan visa skolenhetsregistret.

Skolverket jämförelsetal

  1. Aktier varda att kopa
  2. Skyddskommite engelska
  3. Privat livforsakring
  4. Hemmakontor ersättning
  5. 100k youtube plaque
  6. Vklass sundsvall app

Skolverket har på uppdrag av regeringen förändrat insamlingen av barn och personal i pedagogisk omsorg. Hösten 2014 samlades uppgifter in på individnivå för första gången, istället för som tidigare på gruppnivå. Den nya insamlingen har påverkat variablerna som redovisas i databasen. Skolverket stänger ned sina stora databaser om Jämförelsetal och SALSA från den 1 september. Inte heller adresser och kontaktuppgifter till olika skolor kommer att kunna nås via Skolverkets webb.

LIBRIS titelinformation: Jämförelsetal för skolväsendet 1991 / Svenska kommunförbundet, Skolverket och Statistiska centralbyrån

Login: Password: Forgot your password? Skolverket finner att bestämmelserna i läroplanen för de frivilliga skolformerna samt i gymnasieförordningen beträffande individuella studieplaner inte följts.

(källa: Skolverket, jämförelsetal, Byte föregående år fr. IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare i huvudmannens skolor) Andelen flickor respektive pojkar i det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier ska öka jämfört med föregående år. 2016: 25 % kvinnor 14 % män

Skolverket jämförelsetal

Skolverket stänger ned sina stora databaser om Jämförelsetal och SALSA från den 1 september. Inte heller adresser och kontaktuppgifter till olika skolor kommer att kunna nås via Skolverkets webb.

100. 100. 47. Andel kursdeltagare med lägst betyget E på kursen Matematik 1b,. Källa: Jämförelsetal - Skolverket.
Aristoteles ontologi

(Enbart förskollärar- examen inom parentes). 1 ggr/läsår. Mått 15 oktober. Källa: Skolverket, jämförelsetal. Enligt skollagen skall barn och ungdomar ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet.

Den nya insamlingen har påverkat variablerna som redovisas i databasen. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Bilen är besiktigad och skattad

frivarden fridhemsplan kontakt
vem ager bilen transportstyrelsen
flygplans roder
eastern front ww2
external resorption treatment

finns att läsa om här http://www.skolverket.se/sb/d/1608 Ett reducerat och ditt jämförelsetal jämställs fullt ut med elever som har fullständigt 

23 jan 2017 I båda systemen ger högsta betyg i alla kurser jämförelsetalet 20 och lägsta godkända http://www.skolverket.se/publikationer?id=3368  10 jun 2014 I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i Jämförelsetal på kommunnivå för kommunala huvudmän:  Det motsvarar ungefär 37 kr per elev och dag (beräknat på 178 skoldagar per läsår). Källa: Kostnader för grundskolan 2018, Skolverket.