Italic font faces are generally cursive in nature, usually using less horizontal space than their unstyled counterparts, while oblique faces are usually just sloped versions of the regular face. When the specified style is not available, both italic and oblique faces are simulated by artificially sloping the glyphs of the regular face (use font-synthesis to control this behavior).

5942

Free Skola Sans Font Style 20 TTF | prew | 1.86 MB.

italic samma sju "fördefinierade" storlekar för typsnitt som i HTML:s FONT-tagg, fast i  HTML - HyperText Markup Language. 1: 2: 3: 4: För att göra en text kursiv använder man egenskapen font-style och ger det värdet italic. Man kan även få bort  . . cssovn1 .