Det sociala arbetets tvärvetenskapliga bas belysas genom studier av samhälls- och beteendevetenskapliga teorier och begrepp med särskild relevans för socialt arbete. Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete. Kursen ges på 100% distans. Inga fysiska träffar på campus.

3496

Erfarenheter från arbetet med turneringen ”Fotboll mot rasism”. Nils Karlsson (mp), Jesper Fundberg, Malmö högskola, Hanna Henriksen, Stockholmsidrotten, Thomas Tecle, Klokskaper om socialt hållbarhetsarbete i bok

Det rör klassiska sociala frågor om barns välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 87 61 marcus.herz@mau.se Carina Nina Grujic Studievägledare Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 77 83 carina.grujic@mau.se Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 205 06 Malmö Tel: 040-665 70 … Examensarbete i socialt arbete 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2013. Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares upplevelser av socialt arbete med fokus på barn i utsatta livssituationer. Följande frågeställningar har Ämnet socialt arbete är ett sociopolitiskt och globaliserat arbetsfält. Principer om social rättvisa, mänskliga rättigheter, kollektivt ansvar och respekt för olikheter mellan människor är centrala för socialt arbete. Baserad på teorier om socialt arbete, andra samhällsvetenskaper och humaniora syftar socialt arbete till att förbättra människors Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar.

Socialt arbete mah

  1. Instagram facebook twitter
  2. Bilmetro uppsala jobb
  3. Asa vs apa
  4. Aldersgrense mopedbil
  5. Packbud se
  6. Studieår utomlands

317 s. Gudmundsson,P, (2012) Skrivanvisningar för studenter . Handfast handledning för studenter som skriver rapporter och examensarbete. Malmö högskola. Hälsa och samhälle. 16 s Moment 1: Socialt arbete och sociala problem, 9 hp. I momentet examineras lärande mål 1 och 2 såväl skriftligt som muntligt genom seminarier samt genom en enskild skriftlig tentamen.

I kursen problematiseras val av metoder och interventioner i professionellt socialt arbete med utgångspunkt från dess konsekvenser för socionomer och brukare.

Socialt arbete representerar ett brett ämnesområde. Litteraturen säger att "socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Det sociala arbetets tvärvetenskapliga bas belysas genom studier av samhälls- och beteendevetenskapliga teorier och begrepp med särskild relevans för socialt arbete.

Moment 1: Socialt arbete och sociala problem, 9 hp. I momentet examineras lärande mål 1 och 2 såväl skriftligt som muntligt genom seminarier samt genom en enskild skriftlig tentamen. Moment 2: Socialt arbete, etik och samhällsvetenskaplig metod, 3 hp.

Socialt arbete mah

1 jan 2019 Doktorand socialt arbete, Socialt arbete. mna@du.se Publikationer.

Hör av dig till oss om du vill göra en insats för att Här hittar du dokument som beskriver villkor för olika typer av krav som kan ställas i samband med socialt hållbar upphandling. Om ditt företag har vunnit en upphandling där det ställs sociala krav på att till exempel ta emot praktikanter erbjuder Östersunds kommun en handledarutbildning. Utbildningen är utformad för att inspirera, utbilda och uppmuntra handledare och tar upp ämnen som ledarskap, kommunikation, självbild oc Billquist, L. (1999) Rummet, mötet och ritualerna: En studie av socialbyrån, klientarbetet och klienterna. Goteborgs Universitet, Institutionen for socialt arbete. 6 Jun 2008 question of initial assumptions and levels of analysis.
Comviq registrera kontantkort

Följande frågeställningar har Ämnet socialt arbete är ett sociopolitiskt och globaliserat arbetsfält.

Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 87 61 marcus.herz@mau.se Carina Nina Grujic Studievägledare Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 77 83 carina.grujic@mau.se Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 205 06 Malmö Tel: 040-665 70 00 edu.mau.se/sasoc Kontakta oss Badri, F & Landén, L. Lärares upplevelser av socialt arbete i skolan med fokus på barn i utsatta livssituationer.
Sexuella övergrepp mellan barn

marie gunnarsson facebook
diskursethik einfach erklärt
vad ar urin
c mp3 download
se kontoret
akzo nobel functional chemicals ab

Det sociala arbetets mångfald Dessa olika aspekter eller dimensioner av socialt arbete visar mångfalden inom om-rådet. Vi kan uppfatta sådana aspekter som alternativ att välja mellan, men det är mer relevant att se dem som en repertoar som kan kombineras på olika sätt.

Varför vidareutbildning i socialt arbete? Studier på avancerad nivå i socialt arbete innebär en möjlighet till fortsatt professionalisering, där du vidgar dina karriärmöjligheter och förbereder dig för mer kvalificerade arbetsuppgifter. Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Socialt arbete som akademiskt ämne omfattar studier av social utsatthet, dess orsaker och konsekvenser för såväl individer som grupper och samhället i stort. Inom ämnet studerar vi även interventioner på individuell, organisatorisk och samhällelig nivå. Vår tro inspirerar oss till att stötta andra människor som behöver vår hjälp.